BIỂN CHỈ DẪN CĂN HỘ PHÚ TÀI RESIDENCE

BẢNG CHỈ DẪN CĂN HỘ

BẢNG CHỈ DẪN CHUNG CƯ

BẢNG LỐI THOÁT HIỂM TÒA NHÀ

BẢNG CHỈ DẪN CAO CẤP